Predajca

Názov:COPOS, spol. s r.o.
IČO:36350613
DIČ:2022106042
IČ DPH:SK2022106042
Mesto:Považská Bystrica
PSČ:01701
Adresa:Sládkovičova 1128
Telefón:+421 42 4260444
E-mail:mail@copos.sk
Kontakt:Milan Dubnička

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 046/5422 771
Fax:
  • 046/5420 685

Otváracia doba

Pondelok-Piatok 8:30 - 17:00